Банкны тодорхойлолт

Банкны тодорхойлолт
2019 оны 08 сарын 22

1. Өргөдөл өөрийн биеээр бичнэ

1. БНХАУ-ын банканд данс нээлгэхдээ анх ашигласан пасспорт одоо ашиглаж байгаа шинэ пасспорт 2 оо төлбөр төлсөн баримт (60юань) хамт авчирна.

2. Тус КГ-ын иргэний бүртгэл хариуцсан ажилтан таны бүрдүүлсэн материалыг хянан үзээд тодорхойлолтыг 10-20 минутанд хийж өгнө.