Баримт бичиг орчуулах, орчуулга баталгаажуулах

Баримт бичиг орчуулах, орчуулга баталгаажуулах
2019 оны 07 сарын 16

Консулын газар иргэний үнэмлэх, төрсний, гэрлэлтийн гэрчилгээ, жолооны үнэмлэх, бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ болон үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээний баталгаат орчуулга хийнэ. Дараахь баримт бичгийг бүрдүүлнэ:

Орчуулга хийлгэх баримт бичгийн эх хувь,
Үйлчилгээ авахаар хандсан иргэний гадаад паспорт, эсхүл иргэний үнэмлэх,
Үйлчилгээний хураамж: