Шуурхай 119 нь таныг дэлхийн аль ч өнцгөөс Монгол Улсын ЭМЯ-ы харьяа 119 лавлахтай COVID-19-ийн талаар шууд холбох, үнэ төлбөргүй аппликэйшн хэрэглээнд нэвтрүүлж байна.

2020 оны 05 сарын 08

          Эрүүл мэндийн яам, Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар хамтран дэлхийн аль ч өнцөг булангаас үнэ төлбөргүйгээр “COVID-19”-ийн лавлах төвтэй шууд холбогдож мэдээлэл, зөвлөгөө авах “Шуурхай 119” мобайл аппликэшныг хэрэглээнд нэвтрүүлээд байна.


         Хилийн чанадад түр гацсан, тухайн амьдарч буй улс орноосоо эрүүл мэндийн тусламж, зөвлөгөө, мэдээлэл авах боломжгүй байгаа болон хэлний бэрхшээл тулгарч буй иргэд цар тахалтай холбоотой мэдээ мэдээллээс хоцрохгүй байх, баталгаагүй эх сурвалжаас найдваргүй мэдээлэл авахаас сэргийлэх зэрэг өндөр ач холбогдолтой болно.   


“Шуурхай 119” аппликейш татах холбоос:


Android - https://play.google.com/store/apps/details?id=mn.callpro.shuurkhai 

 iOS - https://apps.apple.com/mn/app/shuurkhai-119/id1510331370