МОНГОЛ УЛСАД ВИЗГҮЙ ЗОРЧИХ ОРНУУД

МОНГОЛ УЛСАД ВИЗГҮЙ ЗОРЧИХ ОРНУУД
2019 оны 08 сарын 01

МОНГОЛ УЛСАД ВИЗГҮЙ ЗОРЧИХ ОРНУУД
(2018 оны 7 дугаар сарын байдлаар)

Д/д Улс орон Зорчих нөхцөл Визгүй зорчих хугацаа Хүчин төгөлдөр болсон огноо
1   Албани Цахим дипломат, Цахим албан паспорт 90 хүртэл хоног 2017.03.30
2   Aргентин Бүх төрлийн паспорт 90 хүртэл хоног 2018.02.19
3   Беларусь Бүх төрлийн паспорт 90 хүртэл хоног 2013.09.04
4  Бразил Бүх төрлийн паспорт 90 хүртэл хоног 2015.09.21
5  Бруней Дипломат, албан паспорт 90 хүртэл хоног 2013.08.01
6  Болгар Дипломат, албан паспорт 90 хүртэл хоног 2011.01.18
7  Камбож Дипломат, албан паспорт 30 хүртэл хоног 2012.09.27
8  Колумб Дипломат, албан паспорт 30 хүртэл хоног 2013.09.23
9  Канад Бүх төрлийн паспорт 30 хүртэл хоног 2014.01.01
10  Чили Дипломат, албан паспорт 90 хүртэл хоног 2003.09.25
11  БНХАУ Дипломат, албан паспорт 30 хүртэл хоног 1989.03.30
12  Куба Бүх төрлийн паспорт 30 хүртэл хоног 2001.10.08
13  Хорват Дипломат, албан паспорт 30 хүртэл хоног 2017.04.26
14  Кипр Дипломат, албан паспорт 90 хүртэл хоног 2012.04.04
15  Чех Дипломат паспорт 90 хүртэл хоног 2011.07.29
16  БНАСАУ Дипломат, албан паспорт 90 хүртэл хоног 1986.11.14
17  Эстони Цахим дипломат паспорт 90 хүртэл хоног 2014.04.28
18  Франц Дипломат паспорт 90 хүртэл хоног 2013.10.26
19  ХБНГУ Бүх төрлийн паспорт 30 хүртэл хоног  2013.09.01
20   Хонконг /БНХАУ/ Бүх төрлийн паспорт 14 хүртэл хоног 1998.06.18
21  Унгар Дипломат, албан паспорт 90 хүртэл хоног 2016.05.18
22  Энэтхэг Дипломат, албан паспорт 90 хүртэл хоног 2005.12.23
23  Индонез Дипломат, албан паспорт 90 хүртэл хоног  2011.11.15
24  Израйль Бүх төрлийн паспорт 30 хүртэл хоног 1996.03.12
25  Итали Дипломат паспорт 90 хүртэл хоног 2014.07.14
26 Япон Бүх төрлийн паспорт 30 хүртэл хоног 2010.04.01
27  Казакстан Бүх төрлийн паспорт 90 хүртэл хоног 1994.12.02
28  Кувейт Дипломат, албан паспорт 90 хүртэл хоног 2013.04.16
29  Киргиз Бүх төрлийн паспорт 90 хүртэл хоног 1999.12.04
30  Лаос Бүх төрлийн паспорт 30 хүртэл хоног 1978.06.08
31  Латви Дипломат, албан паспорт 90 хүртэл хоног 2014.06.12
32  Макао /БНХАУ/ Бүх төрлийн паспорт 90 хүртэл хоног 2004.07.03
33  Mалайз Бүх төрлийн паспорт 30 хүртэл хоног 1994.06.06
34  Мальта Дипломат, албан паспорт 30 хүртэл хоног 2018.02.08
35  Мексик Дипломат, албан паспорт 90 хүртэл хоног 2001.11.09
36  Мьянмар Дипломат, албан паспорт 30 хүртэл хоног 2013.12.17
37  Балба Дипломат, албан паспорт 90 хүртэл хоног 2017.01.18
38  Перу Дипломат, албан паспорт 90 хүртэл хоног 2014.03.13
39  Филиппин Бүх төрлийн паспорт 21 хүртэл хоног 1994.05.13
40  Польш Дипломат, албан паспорт 90 хүртэл хоног 2011.10.26
41  БНСУ Дипломат, албан паспорт 90 хүртэл хоног 1991.10.23
42  Румын Дипломат, албан паспорт 30 хүртэл хоног 1974.10.14
43  ОХУ Бүх төрлийн паспорт 30 хүртэл хоног 2014.11.14
44  Серби Бүх төрлийн паспорт 90 хүртэл хоног 2013.11.08
45  Сингапур Бүх төрлийн паспорт 30 хүртэл хоног 2017.06.08
46  Словак Дипломат, албан паспорт 90 хүртэл хоног 1992.06.26
47  Швейцарь Дипломат, албан паспорт 90 хүртэл хоног 2018.06.16
48  Тайланд Бүх төрлийн паспорт 30 хүртэл хоног 2008.01.13
49  Турк Бүх төрлийн паспорт 30 хүртэл хоног 2013.10.10
50  Туркменистан Дипломат, албан паспорт 30 хүртэл хоног 2015.06.03
51  Украйн Бүх төрлийн паспорт
/албан ёсны урилгын хамт/
90 хүртэл хоног
52  Уругвай Бүх төрлийн паспорт 30 хүртэл хоног 2018.06.10
53 Литва Дипломат, албан паспорт 30 хүртэл хоног 2018.04.29
54  ИБУИНВУ Дипломат паспорт 30 хүртэл хоног 2009.06.29
55  АНУ Бүх төрлийн паспорт 90 хүртэл хоног 2001.07.06
56  Вьетнам Дипломат, албан паспорт 90 хүртэл хоног 2000.01.07
57 НҮБ-ын ажилтнууд албан ажлаар ирэх тохиолдолд буюу Лесе-Пасе эзэмшигч нь аливаа визний шаардлагаас чөлөөлөгдөнө. 30 хүртэл хоног 2007
58   Швейцарь Улсын энгийн паспорттай иргэдэд 3-5 жилийн хугацаатай олон удаа зорчих виз олгоно 2018.06.16