Паспорт

Паспорт
2019 оны 08 сарын 22

КГ-н тойрогт байнга оршин суугаа Монгол Улсын иргэн гадаад паспортаа ямар нэг шалтгаанаар алдаж vрэгдvvлэх, гэмтээх, паспортын хуудас дуусах, дахин сунгах боломжгvй болсон тохиолдолд Е серийн буюу үндэсний энгийн гадаад паспорт КГ-аар дамжуулан шинээр захиалж болно.


Гадаад паспорт шинээр авахын тулд дараахь бичиг баримтыг бvрдvvлж, КГ-т шуудангаар илгээх, эсхүл өөрийн биеэр авчирна: 


1. Гадаад паспорт авах тухай хүсэлтээ илэрхийлсэн КГ-н  нэр дээр гаргасан өргөдөл (Өргөдлийг монгол хэлээр гаргах бөгөөд өргөдөлдөө өмнө хэрэглэж байсан паспортаа алдаж үрэгдүүлсэн, эсхүл гэмтээсэн бол шалтгааныг тодорхой тайлбарлаж, өөрийн амьдарч буй хаяг, холбоо барих утасны дугаар, e-mail хаягийг заавал тодорхой бичсэн байна)


   - “Гадаад паспорт шинээр авах мэдүүлэг”-ийг татан авч, үнэн зөв, бүрэн гүйцэд бөглөн хавсаргах (Мэдүүлгийг хэрхэн бөглөх заавартай сайтар танилцана уу) “Гадаад паспорт шинээр авах мэдүүлэг” ( татаж авах ) “Гадаад паспорт шинээр авах мэдүүлгийг бөглөх заавар” ( татаж авах )

   - Паспортаа алдаж үрэгдүүлсэн тохиолдолд үүнийг магадласан цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт

   - Гэмтсэн, хуудас дууссан, дахин сунгах зайгvй болсон тохиолдолд цаашид ашиглах боломжгvй болсон тухайн паспортын хуулбар

   - Иргэний vнэмлэх, эсхүл төрсний гэрчилгээний хуулбар

   - Дөрвөн хувь өнгөт зураг /зураг нь 3.5 x 4.5 см хэмжээтэй, сүүлийн 6 сарын дотор авахуулсан, цагаан дэвсгэртэй, малгай, алчуур, нүдний шилгүй, эгц урдаасаа харсан, чих, духны хэсэг ил гарсан, зурагнаас буулгаагүй, дүрэмт хувцасгүй авахуулсан зураг байх ёстой/

   - Паспортын vнэ, үйлчилгээний төлбөр

    - Хүсэлт гаргагч нь КГ-т өөрийн биеэр хүрэлцэн ирэх боломжгүй бол эдгээр бүрдүүлбэр бичиг баримт, материалыг баталгаат шуудангаар илгээх хэрэгтэй.


Тайлбар: Консулын газар гадаад паспортыг өөрөө шууд олгодоггүй бөгөөд хүсэлт гаргагчаас ирүүлсэн материалыг баталгаат шуудангаар Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт хүргүүлдэг. Хүсэлт гаргасан иргэнд гадаад паспорт олгох эсэх асуудлыг Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар материал хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор шийдвэрлэдэг бөгөөд олгох тохиолдолд паспортын бичилтийг хийж, баталгаат шуудангаар КГ-т ирүүлдэг. КГ уг паспортыг тамга, гарын үсгээр баталгаажуулж, хүсэлт гаргагч иргэнд олгоно. Энэ процедурын ажлаас шалтгаалж шинээр паспорт авахад дунджаар 3 хүртэлх сарын хугацаа шаардагддаг болно.


Консулын газар үйл ажиллагааны туршлагаас үзэхэд хүсэлт гаргасан иргэд шинэ паспорт захиалсны дараагаар 3-6 сар, эсхүл жил хүртэл хугацаагаар хүлээж байгаа практик байна. Энэ нь дараахь тодорхой шалтгаанаас үүдэлтэй байна: 


1.  Гадаад паспорт шинээр авах мэдүүлгийг буруу, эсхүл дутуу бөглөсөн байдаг. Ихэвчлэн ургийн овгоо бичдэггүй. Монгол Улсын иргэний үнэмлэх аваагүй хүмүүсийн хувьд өөрсдийн ургийн овгоо /Боржигон, Тайж, Хөх морьт зэрэг/ мэдэхгүй тохиолдол гарч байна. Энэ тохиолдолд паспорт мэдүүлж буй иргэн өөрийн эцгийн овгийг авч явдаг гэдгийг сануулая. 

 2.  Мэдүүлэгтээ өөрийн регистрийн дугаарыг андуурч бичих, Монгол Улсад өөрийн ойр дотны хүний холбоо барих хаяг, утасны дугаарыг бичээгүй тохиолдол гардаг. 

 3.  Өөрийн оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт буруу байх. 

 4.  Буцах дугтуйн дээрх хаяг зөрсөн, иргэд тухайн хаяг дээрээ байхгүй байх, нүүх, шилжих тохиолдол гардаг зэрэг шалтгаантай холбоотой тул Та шинэ паспортын материалаа бүрэн, үнэн зөвөөр бөглөхийг анхаарна уу.