Визийн хураамж

2019 оны 08 сарын 01

Визийн төрөл

Хураамж

Энгийн

(ажлын 3-5 өдөр) (юань)

Яаралтай

(тухайн өдрөө) (юань)

1

Нэг удаа орох виз олгоход

340

635

2

Хоёр удаа орох виз олгоход

505

965

3

Зургаан сарын олон удаагийн виз олгоход

680

1315

4

Нэг жил хүртэлх хугацаагаар олон удаагийн виз олгоход

1020

1995

5

Дамжин өнгөрөх нэг удаагийн виз олгоход

225

405

6

Дамжин өнгөрөх хоёр удаагийн виз олгоход

450

855

7

Дамжин өнгөрөх олон удаагийн виз олгоход

545

1045