Хил орчмын үнэмлэх

Хил орчмын үнэмлэх
2019 оны 08 сарын 22

1.    БНХАУ-ын Эрээн хотын Төв Цагдаагийн газар очиж хилээр орж ирсэн гэх тамгатай бичиг, 2 хувь цээж зураг авах,

2.    КГ-т ирж тодорхойлолт авах өргөдөл, төлбөр төлсөн баримт (60 юань)-ийн хамт иргэний бүртгэл хариуцсан ажилтанд хандана. 


3.    Тус КГ-ын иргэний бүртгэл хариуцсан ажилтан таны бүрдүүлсэн материалын бүрдэл, төлбөрийн баримт, өргөдлийг хянан үзээд тодорхойлолтыг 10-20 минутанд хийж өгнө. 


4.    Ийнхүү Эрээн хотын Цагдаагийн газраас олгосон тамгатай бичиг, тодорхойлолт зэргийг Цагдаагийн газарт эргүүлэн өгнө. 


Эрээн хотын Цагдаагийн газрын ажилтан зохих бүртгэлийг хийж, Таныг хилээр гаргаж өгснөөр Та эх орондоо буцах боломжтой болно